Baskı ile Çalışma

Bir Sunucuda Belge Nasıl Yazdırılır via XpsPrint API

Bu makale, bir .NET uygulamasından yönetilmeyen XpsPrint API’e bir XPS belgesi göndermek isteyen herkes için yararlı olabilir. Ancak bu makalenin asıl amacı, Aspose.Diagram ve XpsPrint API kullanılarak bir ASP.NET veya Windows Hizmet uygulamasından diagram’in nasıl yazdırılacağını göstermektir.

Sorun

Bir .NET uygulaması geliştirdiğinizde ve bazı basılı çıktılar üretmeniz gerektiğinde, System.Drawing.Printing ad alanındaki sınıfları veya WPF sınıflarını kullanabilirsiniz. Ancak, bir ASP.NET veya Windows Hizmet uygulaması geliştirirseniz, yazdırma seçenekleriniz ciddi şekilde sınırlıdır, çünkü Microsoft bu yaklaşımların kullanılmamasını önerir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakın.

http://support.microsoft.com/kb/324565

.NET Framework Yazdırma sınıflarının kullanımı bir hizmetten desteklenmiyor. Bu, genellikle sunucu hizmeti bağlamında çalışan ASP sayfalarını içerir.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.printing.aspx

System.Drawing.Printing ad alanındaki sınıfların, bir Windows hizmeti veya ASP.NET uygulaması veya hizmeti içinde kullanımı desteklenmez. Bu sınıfları, bu uygulama türlerinden birinin içinden kullanmaya çalışmak, hizmet performansının düşmesi ve çalışma zamanı istisnaları gibi beklenmeyen sorunlara neden olabilir.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb613549.aspx

Windows hizmetleri oluşturmak için WPF kullanımı desteklenmez. WPF bir sunum teknolojisi olduğundan, Windows hizmeti, kullanıcı etkileşimi içeren görsel işlemleri gerçekleştirmek için uygun izinleri gerektirir. Windows hizmeti uygun izinlere sahip değilse beklenmeyen sonuçlar olabilir.

Document nesnesi, belgeleri yazdırmak için Print yöntemleri ailesini sağlar ve bu yöntemler, System.Drawing.Printing ad alanında tanımlanan via .NET yazdırma sınıflarını yazdırır. Aspose.Diagram’in sunucu taraflı uygulamalarında bu yazdırma yöntemini sorunsuz kullanan birçok müşterisi var ama Microsoft’in tavsiyelerine uymanın bir yolu var ve bu yazıda anlatılıyor.

Çözüm

Belgeleri Microsoft’e göre yazdırmanın doğru yolu, yönetilmeyen XpsPrint API’i kullanmaktır. Bu API, Windows 7, Windows Server 2008 R2’de ve ayrıca Windows Vista için Platform Güncellemesi kurulu olması koşuluyla Windows Vista’da mevcuttur.

Aspose.Diagram, herhangi bir belgeyi kolayca XPS’e dönüştürebildiğinden, yalnızca XPS belgesini XpsPrint API’e geçiren bir kod yazmamız gerekiyor. Tek sorun, XpsPrint API’in yönetilmemesi ve Platform Invoke hakkında biraz bilgi gerektirmesi.

Kod

XpsPrintHelper sınıfını kullanımı oldukça kolay olan Print metodu ile oluşturduk. Yazdırmak istediğiniz belgeyi, yazıcı adını ve isteğe bağlı iş adını belirtmeniz yeterlidir. Belgeyi gönderirken veya yazdırırken herhangi bir sorun olursa, yöntem bir istisna atar.

Son parametre, kodun iş yazdırılana kadar beklemesi mi yoksa yazdırma işi gönderildikten hemen sonra geri dönmesi mi gerektiğini belirten bir Boolean değeridir. Hemen geri dönmeyi seçerseniz, sonunda belgenin başarıyla yazdırılıp yazdırılmadığını belirleyemezsiniz.

Programlama Örneği

Aşağıdaki kod örneği, via XPS yazdırmak için yardımcı program sınıfının nasıl çağrılacağını gösterir.

XpsPrintHelper.Print yönteminin iki aşırı yüklemesi vardır. İlk aşırı yükleme, bir Aspose.Diagram.Diagram nesnesini alır ve onu XPS biçiminde bir MemoryStream’e kaydeder. Ardından, diğer XpsPrintHelper.Print aşırı yüklemesini başlatır.

Bu örneği Aspose.Diagram olmadan kullanmak istiyorsanız (örneğin, zaten bir XPS belgeniz var ve bunu bir ASP.NET veya Windows Hizmet uygulamasından yazdırmak istiyorsanız), o zaman bu yöntemi silebilirsiniz.

XPS Akış ve Yazdırma Programlama Örneği

Bu kod örneği, bir Diagram’i XPS akışına dönüştürür ve yazdırır.

İkinci XpsPrintHelper.Print aşırı yüklemesi bir Stream nesnesini kabul eder. Akış, XPS biçiminde bir belge içermelidir. Bu yöntem bir XPS yazdırma işini başlatır, belgeyi XpsPrint API’e gönderir ve gerekirse sonucu bekler.

XpsPrint API Programlama Örneği

Bu kod örneği, XpsPrint API’i kullanarak bir XPS belgesini yazdırır.

StartJob, CopyJob, WaitForJob ve CheckJobStatus yöntemlerinin kodu ile IXpsPrintJob ve IXpsPrintJobStream arabirimlerinin tanımları oldukça düşük düzeydedir ve Platform Invoke ve COM Interop kullanır. Bu kod, kısa olması için makaleye dahil edilmemiştir, ancak örnek indirmede mevcuttur.

XpsPrint API, işin ilerlemesini izlemek gibi ek işlevler de sağlar, ancak XpsPrintHelper’ımız çok basit bir paketleyicidir ve bu işlevi ortaya çıkarmaz. İsterseniz bunu kendiniz ekleyebilirsiniz.

Diagram yazdırma

Aspose.Diagram for .NET diyagramların yazdırılması için dört aşırı yükleme yöntemi sağlar. Bu yöntemler, diagram’i varsayılan yazıcıya veya mevcut yazıcılardan herhangi birine özelleştirilmiş ayarlarla yazdıracak kadar esnektir. Yalnızca gereksinime göre uygun yazdırma yöntemini seçmeniz gerekir.

Varsayılan yazıcıya yazdırma

diagram’in varsayılan yazıcıya yazdırılması Aspose.Diagram for .NET’de oldukça basittir. diagram’i varsayılan yazıcıya yazdırmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

  • Yazdırılacak bir diagram’i yüklemek için Diagram sınıfının bir örneğini oluşturun
  • Diagram nesnesi tarafından sunulan hiçbir parametre olmadan Yazdır yöntemini çağırın

Varsayılan Yazıcı Programlama Örneğine Yazdırma

Belirli bir yazıcıya yazdırma

diagram’in belirli bir yazıcıya yazdırılması, Diagram’in Yazdırma yönteminde parametre olarak yazıcının adını gerektirir. diagram’i istenen yazıcıya yazdırmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

  • Yazdırılacak bir diagram’i yüklemek için Diagram sınıfının bir örneğini oluşturun
  • Yazıcı adı ile Diagram sınıfının Print yöntemini Print yöntemine string parametresi olarak çağırın

Belirli Yazıcı Programlama Örneğine Yazdırma

Yazıcı ve Doküman Adını Ayarlama

Aspose.Diagram API’ler, bir yazdırma işi için belirli yazıcı ve belge adının ayarlanmasına izin verir. diagram’i istenen yazıcıya yazdırmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

  • Yazdırılacak bir diagram’i yüklemek için Diagram sınıfının bir örneğini oluşturun
  • Diagram sınıfının Print yöntemini, yazıcı ve belge adı ile birlikte Print yöntemine string parametresi olarak çağırın

Yazıcı ve Doküman Adı Ayarı Programlama Örneği