Resim çizme

Sayfada Çoklu Çizgi Çiz

Aspose.Diagram for .NET API, geliştiricilerin bir sayfada çoklu çizgi şekli çizmesine olanak tanır. Çoklu çizgi şekli çizmek için API teklifi**DrawPolyline()**yöntemiDiagramsınıf. Aşağıdaki kod örneği, Visio çiziminde nasıl sürekli çizgi çizileceğini gösterir.

Bezier’i Sayfada Çiz

Aspose.Diagram for .NET API, geliştiricilerin bir sayfada çerçeve şekli çizmesine olanak tanır. Bezier şekli çizmek için API teklif**DrawBezier()yöntemiDiagram **sınıf. Aşağıdaki kod örneği, Visio çiziminde bir bezierin nasıl çizileceğini gösterir.

Sayfada Spline Çiz

Aspose.Diagram for .NET API, geliştiricilerin bir sayfada spline şekli çizmesine olanak tanır. Bezier şekli çizmek için API teklif**DrawSpline()yöntemiDiagram **sınıf. Aşağıdaki kod örneği, Visio çiziminde bir bezierin nasıl çizileceğini gösterir.