Dış Veri Kaynaklarıyla Çalışma

SQL Server Veri Bağlantısını Düzenleyin ve Kayıt Kümelerini Yenileyin

Aspose.Diagram API, kullanıcıların SQL Server veri bağlantısını düzenlemesine ve tüm kayıt kümelerini yenilemesine olanak tanır. Visio çizimine veri getirmek için SQL Server verilerine erişmemiz gerekiyor. Veritabanının özel modda açılmadığından emin olun.

Veri Bağlantısını ve Kayıt Kümelerini Güncelleyin

Microsoft Visio diyagramlarının verilerini harici veri kaynaklarından bağlamak artık yaygın bir olgudur. buVeri Bağlantısı Koleksiyonu sınıf tüm veri bağlantılarını içerir.

Programlama Örneği

Aşağıdaki kod parçası, belirli bir veri bağlantısını düzenler ve ayrıca Visio diagram’deki mevcut tüm kayıt kümelerini yeniler.