Lägga till omvandling i noden

TSR (översättning/Scaling/Rotation) används oftast i 3D scenario, vi tillhandahöll en klass Transform för att komma åt dessa i Aspose.3D Affina omvandlingar inkluderar:

  • Översättning
  • Skalning
  • Rotationer
  • Skjut avbildning
  • Tryck på kartläggning

Rotera med kvittering

Rotera med Euler vinklar

Egen omvandlingsmatris

Vi kan också använda Matrix direkt: