Exponera geometrisk omvandling

Contents
[ ]

Exponera geometrisk omvandling

Aspose.3D for Java gör det möjligt att exponera geometrisk omvandling av en 3D scen. Du kan utvärdera den globala transformationen med hjälp av evaluateGlobalTransform metod. Följande kodsnutt visar hur man exponerar den geometriska transformationen.