NNNransformation to the Node

TSR (Translation/Scaling/Rotation) en çok 3D senaryosunda kullanılır, Aspose.3D ffffine dönüşümlerinde bunlara erişmek için Transform sınıfı sağladık:

  • Translation
  • Scaling
  • Rotation
  • Shear haritalama
  • Squeeze haritalama

Qotate by uuaternion

Eotate by Euler ngngles

Custom formation ransformation Matrix

We ayrıca doğrudan Matrix kullanabilir: