İlkel 3D şekilleri ile sahne oluşturun

İlkel 3D şekillerinden sahne oluşturun

Modelleme, saf yaratma ve Aspose sürecidir. 3D API, primitive 3D şekilleriyle bir sahne oluşturmayı destekler.

Programming ample ample

Bu kod örneği, İlkel 3D şekilleri ile bir sahne oluşturur ve FBX dosyasında tasarruf sağlar.