Lägg till en bild i en Excel-kommentar

Lägg till bild i Excel Kommentera med Microsoft Excel

Med Microsoft Excel 2007 är det möjligt att ha en bild som bakgrund till en cellkommentar. I Excel 2007 görs detta (förutsatt att kommentaren redan har lagts till) på detta sätt:

  1. Högerklicka på cellen som innehåller kommentaren.
  2. VäljaVisa/dölj kommentarer och ta bort all text från kommentaren.
  3. Klicka på kommentarens kant för att välja den.
  4. VäljaFormatera , dåKommentar.
  5. På fliken Färger och linjer klickar du på pilen förFärg.
  6. KlickFyllningseffekter.
  7. Klicka på fliken BildVälj Bild.
  8. Leta upp och välj bilden
  9. KlickOK.

Lägg till bild i Excel Kommentar med Aspose.Cells

Aspose.Cells tillhandahåller denna värdefulla funktion.

Exempelkoden nedan skapar en XLSX-fil från början och lägger till en kommentar med en bildbakgrund i cell A1.

Efter att ha kört koden har A1 en kommentar med en bakgrundsbild.

Utdatafilen

todo:image_alt_text

Exempelkod