Användning av OnAjaxCallFinishedClientFunction från GridWeb

Möjliga användningsscenario

OnAjaxCallFinishedClientFunction är en klientfunktion som anropas när användaren kopierar några data till GridWeb-kalkylarket. Denna funktion är användbar när många celler uppdateras och du vill hålla koll på dessa uppdaterade celler på klientsidan (dvs. i webbläsare som FireFox, Google Chrome osv.).

Användning av OnAjaxCallFinishedClientFunction från GridWeb

Följande exempelkod förklarar hur man använder OnAjaxCallFinishedClientFunction-klientfunktionen. Skärmbilderna visar konsoloutput i Google Chrome och FireFox när koden körs. När du har kört koden, vänligen kopiera/klistra in några data som spänner över flera celler i GridWeb-kalkylarket och kontrollera sedan webbläsarkonsolen enligt skärmbilderna.

Google Chrome Konsoloutput

todo:image_alt_text

FireFox Konsoloutput

todo:image_alt_text

Exempelkod

 <%@page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" import="com.aspose.gridweb.*" pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<%

String path = request.getContextPath();

String basePath = request.getScheme()+"://"+request.getServerName()+":"+request.getServerPort()+path+"/";

%>

<base href="<%=basePath%>">

<script type="text/javascript" language="javascript" src="grid/acw_client/acwmain.js"></script>

<script type="text/javascript" language="javascript" src="grid/acw_client/lang_en.js"></script>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>

<script type="text/javascript">  var updateCells = new Array();  function TestAjaxCallFinish()

  {

    for (var i = 0; i < updateCells.length; i++) {

      console.log("updated:" + toString(this,updateCells[i]));

    }

    updateCells = [];

  }

  function CellUpdate(cell) {

    var id = updateCells.length;

    updateCells[id++] = cell;

  }

  function toString(gridweb,cell) {

    return gridweb.getCellName(cell) +

      ",value is:" +

      gridweb.getCellValueByCell(cell) +

      " ,row:" +

      gridweb.getCellRow(cell) +

      ",col:" +

      gridweb.getCellColumn(cell);

  }

</script>

<title>Aspose.Cells.GridWeb for Java - Sample JSP Page</title>

<%

//Print GridWeb version on Console

System.out.println("Aspose.Cells.GridWeb for Java Version: " + GridWebBean.getVersion());

ExtPage BeanManager=ExtPage.getInstance();

GridWebBean gridweb=BeanManager.getBean(request);

out.println(gridweb.getHTMLHead());

%>

</head>

<body>

<%

gridweb.setReqRes(request, response);

gridweb.setEnableAJAX(true);

gridweb.setOnAjaxCallFinishedClientFunction("TestAjaxCallFinish");

gridweb.setOnCellUpdatedClientFunction("CellUpdate");

gridweb.setWidth(Unit.Pixel(600));

gridweb.setHeight(Unit.Pixel(400));

gridweb.prepareRender();

out.print(gridweb.getHTMLBody());

%>

</body>

</html>