Sätt i Slicer

Möjliga användningsscenarier

En slicer används för att filtrera data snabbt. Den kan användas för att filtrera data både i en tabell eller pivottabell. Microsoft Excel låter dig skapa en slicer genom att välja en tabell eller pivottabell och sedan klicka på Infoga > Slicer. Aspose.Cells for Python via .NET låter dig också skapa en skivare medWorksheet.slicers.add()metod.

Skapa en skivare till en pivottabell

Se följande exempelkod. Den laddarexempel på Excel-fil som innehåller pivottabellen. Den skapar sedan slicer baserat på det första baspivotfältet. Slutligen sparar den arbetsbokenutgång XLSX ochutgång XLSB formatera. Följande skärmdump visar slicer skapad av Aspose.Cells i utdata Excel-fil.

todo:image_alt_text

Exempelkod

Skapa Slicer till Excel-tabell

Se följande exempelkod. Den laddarexempel på Excel-fil som innehåller en tabell. Den skapar sedan slicer baserat på den första kolumnen. Slutligen sparar den arbetsbokenutgång XLSX formatera.

Exempelkod

Förhandsämnen