Infoga pivottabell

Skapa pivottabell

Det är möjligt att använda Aspose.Cells for Python via .NET för att lägga till pivottabeller till kalkylblad programmatiskt.

Pivottabellobjektmodell

Aspose.Cells for Python via .NET tillhandahåller en speciell uppsättning klasser iaspose.cells.pivot namnutrymme som används för att skapa och kontrollera pivottabeller. Dessa klasser används för att skapa och ställa inPivottabellobjekt, byggstenarna i en pivottabell. Objekten är:

Skapa en enkel pivottabell med Aspose.Cells

  1. Lägg till data i ett kalkylblad med hjälp avCell föremålput_value metod. Dessa data kommer att användas som pivottabellens datakälla.
  2. Lägg till en pivottabell till kalkylbladet genom att anropaPivottabeller samlingensLägg tillmetod, som är inkapslad i Worksheet-objektet.
  3. Få tillgång till det nyaPivottabell objekt frånPivottabellersamling genom att skicka pivottabellindexet.
  4. Använd någon av dePivottabellobjekt (förklarat ovan) för att hantera pivottabellen.

Efter exekvering av exempelkoden läggs en pivottabell till i kalkylbladet.

Förhandsämnen