Infoga tidslinje

Möjliga användningsscenarier

Istället för att justera filter för att visa datum kan du använda en PivotTable Timeline——ett dynamiskt filteralternativ som låter dig enkelt filtrera efter datum/tid och zooma in på den period du vill med en skjutreglage. Microsoft Excel låter dig skapa tidslinje genom att välja en pivottabell och sedan klicka på Infoga > Tidslinje. Aspose.Cells for Python via .NET låter dig också skapa tidslinje med hjälp avWorksheet.timelines.add()metod.

Skapa tidslinje till en pivottabell

Se följande exempelkod. Den laddarexempel på Excel-filsom innehåller pivottabellen. Den skapar sedan tidslinjen baserat på det första baspivotfältet. Slutligen sparar den arbetsbokenutgång XLSX formatera. Följande skärmdump visar tidslinjen skapad av Aspose.Cells for Python via .NET i utdata Excel-filen.

todo:image_alt_text

Exempelkod