Kommandorader

Contents
[ ]

Följande tabell visar kommandofältens ikoner och verktyg i Aspose.Cells.Report.Designer-tilläggets verktygsfält.

Kommando Bild Beskrivning
Öppna Lokal rapport todo:image_alt_text Öppnar en RDL-fil från lokal PC och laddar filkontexten.
Öppna Fjärrrapport todo:image_alt_text Öppnar en RDL-fil från rapportservern och laddar filkontexten.
Spara rapport todo:image_alt_text Sparar designrapport lokalt eller på servern.
Publicera rapport todo:image_alt_text Laddar upp RDL-filen på servern.
Visa rapport todo:image_alt_text Visar en förhandsvisning av rapporten från servern.
Bygg datauppsättning och datakälla todo:image_alt_text Bygger datauppsättningar och datakällor.
Ändra rapportparameter todo:image_alt_text Ändrar rapportparameter och frågeparameterrelation.
Infoga formel todo:image_alt_text Infogar formel i cellen genom formelredigerarens fönster
Ställ in attribut todo:image_alt_text Ställer in några av rapportattributen: rapportnamn, rapportintervall, gruppfält, orderfält och så vidare.
Ändra attribut todo:image_alt_text Ändrar några av rapportattributen: rapportnamn, rapportintervall, gruppfält, orderfält och så vidare.
Ställ in sidfot todo:image_alt_text Infogar ‘##sidfot’ i cellen.