Konfigurera kryptering

Typer av kryptering

Aspose.Cells for Reporting Services stöder kryptering vid export av Excel-filer. Den stöder tre krypteringstyper:

  • XOR
  • SVAG KRYPTERING
  • Microsoft Stark kryptografisk leverantör

Konfigurera information

Det finns konfigurationsinformation för kryptering iAspose.Cells.ReportingServices.xml fil. När värdet för kryptering är inställt på “av”, stänger Aspose.Cells.ReportingServices kryptering av.

XML

 <Encryption value="off">

<Report name="" >

<Password value=""/>

<EncryptionType value="Microsoft Strong Cryptographic Provider"/>

<KeyLength value="128"/>

</Report>

</ Encryption >

När kryptering är inställt på “på”, aktiverar Aspose.Cells.ReportingServices kryptering.

 <Encryption value="on">

Det finns fyra parametrar i avsnittet Kryptering: ReportName, Password, EncryptionType och KeyLength.

  • ReportName – Anger rapporten som behöver krypteringsinställningar. En rapport använder samma krypteringssätt när parametern är tom.
  • Lösenord – Ställer in lösenordet. Det kan inte lämnas tomt.
  • EncryptionType – Anger krypteringstyp. Det kan inte lämnas tomt.
  • KeyLength – Ställer in nyckellängden. Det kan inte lämnas tomt.

XML

 <Encryption value="on">

<Report name="Test" >

<Password value="12345"/>

<EncryptionType value="Microsoft Strong Cryptographic Provider"/>

<KeyLength value="128"/>

</Report>

<Report name="" >

<Password value="123456"/>

<EncryptionType value="XOR"/>

<KeyLength value="128"/>

</Report>

</Encryption>