Ställa in villkorlig formatering för rapportobjekt

Contents
[ ]

Så här ställer du in villkorlig formatering för rapportobjekt:

  1. Skapa och öppna en rapportdefinitionsfil i Microsoft Excel. (För den här artikeln använder vi testfallet (Company Sales 2008.rdl).
  2. Välj kalkylbladet Försäljningslista.

todo:image_alt_text

  1. Välj cell I6 och lägg till villkorlig formatering i den här cellen för tabellrapportobjektet.
  2. Formatera celler som är mindre än 1000 med ljusröd fyllning med mörkröd text.
  3. Formatera celler som är större än 1000 med ljusgul fyllning med mörkgul text.
  4. Ställ in mer villkorlig formatering för en cell.

todo:image_alt_text

todo:image_alt_text

  1. Spara, publicera och granska rapporten.

todo:image_alt_text

  1. Lägg till villkorlig formatering för den här cellen för matrisrapportobjekt eller textruterapportobjekt.

todo:image_alt_text

  1. Spara, publicera och granska rapporten.

todo:image_alt_text