Filformat som stöds

Contents
[ ]
Formatera Beskrivning Ladda Spara
RDL Rapportens definitionsspråk tick
RDLC Rapportdefinition Språkklient tick
XLS Sparar dokumentet i arbetsboken Microsoft Excel 97-2003. tick
XLSX Sparar dokumentet i Office Open XML SpreadsheetML Arbetsbok eller mallfil, med eller utan makron. tick
XLSM Sparar dokumentet i Excel Macro-Enabled Workbook. tick
XLSB Sparar dokumentet i Excel Binary Workbook. tick
CSV Sparar dokumentet i filen CSV (kommaseparerat värde). tick
TSV Sparar dokumentet i filen TSV (tabbseparerade värden). tick
TabDelimited Sparar dokumentet i tabbavgränsad textfil, samma som filen TSV. tick
HTML Sparar dokumentet i formatet HTML. tick
ODS Sparar dokumentet i ODS (OpenDocument Spreadsheet). tick
SpreadsheetML Sparar dokumentet i Excel 2003 XML-fil. tick
XPS Sparar dokumentet i filen XPS tick
MARKDOWN Representerar ett nedskrivningsdokument. tick
EMF Sparar dokumentet i filen EMF tick
DIF Sparar dokumentet i filen DIF tick
JPG Sparar dokumentet i JPG-fil tick
PNG Sparar dokumentet i filen PNG tick
TIFF Sparar dokumentet i filen TIFF tick
SVG Sparar dokumentet i filen SVG tick