Pivot Tablo Oluştur

Pivot Tablo Oluştur

Aspose.Cells Kullanarak Pivot Tablo Oluşturun

Basit Bir Pivot Tablo Oluşturma

Aspose.Cells kullanarak bir pivot tablo oluşturmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

  1. kullanarak çalışma sayfası hücrelerine bazı veriler ekleyin.Cell nesnenindeğer ayarlayöntem. Bu veriler, pivot tablo için bir veri kaynağı olarak kullanılacaktır.
  2. Çağırarak çalışma sayfasına bir pivot tablo ekleyin.Ekle yöntemiÖzet Tablo Koleksiyonu sınıfında, kapsüllenmişÇalışma kağıdınesne.
  3. ErişmekPivot tablo gelen nesneÖzet Tablo Koleksiyonu geçerekPivot tablodizin.
  4. Kapsüllenmiş pivot tablo nesnelerinden (yukarıda açıklanmıştır) herhangi birini kullanın.Pivot tablopivot tabloyu yönetmek için nesne.

Aşağıdaki kod örneği, yukarıda listelenen temel adımları izleyerek basit bir pivot tablonun nasıl oluşturulacağını gösterir. Kodu yürütürken, çalışma sayfasına bir pivot tablo eklenir:

Karşılık gelen bir alana dayalı bir pivot tablo oluşturma

yapılacaklar:resim_alternatif_metin