Aspose.Cells Şablon ve Akıllı İşaretleyiciler

Akıllı İşaretleyiciler

Veri İşaretleyicileri

formatıveri işaretleri&=DataSetName.FieldName’dir. Örneğin: &=SalesDetail.sales, burada SalesDetail bir veri kümesinin veya sorgunun adıdır ve sales, alanlarından birinin adıdır. İşleme sırasında, veri işaretçileri, Reporting Services tarafından sağlanan veri kümesinin değerleri ile değiştirilir.

Raporlama Hizmetleri Formüller İşaretleyiciler

Raporlama Hizmetlerinin formatıformül işaretleri &= ifadedir. Örneğin: &=sum(SalesDetail.sales)/100. İfade, işlev, veri kümesi alanları, operatör vb.‘den oluşur. Oluşturma zamanında. Raporlama Hizmetleri formül işaretçileri, hesaplanan değerlerle değiştirilir.

Raporlama Hizmetleri Küresel Değişken Belirteçleri

Raporlama Hizmetlerinin formatıgenel değişken işaretleri &=Globals! Değişken ismi. Örneğin: &=Globals!ExecutionTime burada ExecutionTime global bir değişkenin adıdır. Global değişken işaretçileri, oluşturma zamanında global değişken değerleri ile değiştirilir.

Raporlama Hizmetleri Parametreleri İşaretleyiciler

Bir rapor parametresinin iki özelliği vardır: değer ve etiket. Sonuç olarak,parametre işaretleri iki formatı vardır: &= Parametreler! ParamName.Value ve &=Parametreler! ParamName.Label. Sırasıyla parametrenin adını ve etiketini gösterirler. Oluşturma sırasında, parametre işaretleri, kullanıcı tarafından girilen parametre değerleri ile değiştirilir.

Dinamik Formüller

Eklenen satırlarda hesaplama yapmak için dinamik formüller kullanın.dinamik formüller Microsoft Excel’in formüllerini, bir formül dışa aktarma işlemi sırasında eklenecek satırlara başvurduğunda bile hücrelere eklemenize olanak tanır. Eklenen her satır için tekrarlanabilirler veya yalnızca onlar için veri işaretçilerinin yerleştirildiği hücrelerle birlikte kullanılabilirler.

Dinamik formüllerin formatı &=&=RepeatDynamicFormula’dır.

Dinamik Formüller aşağıdaki ek seçeneklere izin verir:

  • {r} – Geçerli satır numarası.
  • {2}, {-1} – Geçerli satır numarasına kaydır.

Yinelenen bir dinamik formül ve sonuçta ortaya çıkan Excel çalışma sayfası

yapılacaklar:resim_alternatif_metin