Grafiklerle Çalışmak

Contents
[ ]

Rapor şablonuna bir grafik eklemek için:

 1. İlk olarak, grafiğin veri kaynağı olacak veri kümesini oluşturun. Aşağıda, SQL Server Reporting Services 2005 ile birlikte gelen AdventureWorks örnek veritabanını kullanıyoruz ve Sales adında bir veri kümesi oluşturuyoruz. Bu SQL, veri kümesini tanımlar:

SQL

 SELECT DATEPART(yy,SOH.OrderDate) 'Year',

'Q'+DATENAME(qq,SOH.OrderDate) 'Quarter',

SUM(SOD.UnitPrice*SOD.OrderQty) 'Sales'

FROMAdventureWorks.Sales.SalesOrderDetail SOD,

AdventureWorks.Sales.SalesOrderHeader SOH

WHERE SOH.SalesOrderID = SOD.SalesOrderID

AND ((DATEPART(yy,SOH.OrderDate)=2002))

GROUP BY DATEPART(yy,SOH.OrderDate), 'Q'+DATENAME(qq,SOH.OrderDate)

BakınızVeri Kaynakları ve Sorgular Aspose.Cells.Report.Designer’da bir veri kaynağının ve veri kümesinin nasıl oluşturulacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için.

 1. bölümündeki talimatlara göre bir tablo raporu oluşturun.Tablolu Rapor Oluşturma . Bu örnek için oluşturduğumuz rapor aşağıdadır. Tablo, grafiğin veri kaynağıdır.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. Microsoft Excel’de,Sokmak menü ve seçinÇizelge.
 2. TıklamakSonraki.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. TıklaDizi sekme.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. TıklamakEklemek.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. İletişim kutusunda, Seri1 (Çeyrek seri) değerini tablonun ilk veri alanına ayarlayın. Örnekte bu, “CompanySales!$C$3:$C$3” şeklindedir. İlk $C$3, “Çeyrek"in ilk satır dizini ve ikinci $C$3, “Çeyrek"in son satır dizini için bir yer tutucudur ve işleme zamanında tablo verilerinin gerçek satır dizini ile değiştirilecektir. Category(X) ekseni etiketlerini “=CompanySales!$C$3:$C$3” olarak ayarlayın.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. TıklamakEklemek başka bir dizi eklemek için. Örnekte, satış serisini ekledik.
 2. Series2 (Satış serisi) değerini tablonun ikinci veri alanına ayarlayın. Örnekte “CompanySales!$D$3:$D$3” şeklindedir. İlk $D$3, “Sales"in ilk satır dizini ve ikinci $D$3, “Sales"in son satır dizini için bir yer tutucudur ve işleme zamanında tablo verilerinin gerçek satır dizini ile değiştirilecektir.
 3. TıklamakSonraki devam etmek.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. İletişim kutusunda grafik başlığını ve kategori(X) eksenini ayarlayın.
 2. TıklamakBitiş işi tamamlamak için.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Şablon aşağıdaki gibi görünüyor.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. Raporu kaydedin ve Rapor Sunucusunda yayınlayın.
 2. Raporu Rapor Sunucusundan dışa aktarın. Sonuç aşağıdaki gibidir.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin