PivotTable ile Çalışmak

Contents
[ ]

Pivot tablo raporu oluşturmak için:

 1. Pivot tablo için veri kaynağı olarak bir veri kümesi oluşturun. Aşağıda, SQL Server Reporting Services 2005 ile birlikte gelen AdventureWorks örnek veritabanını kullanıyoruz ve “satış” adında bir veri kümesi oluşturuyoruz. Veri kümesi için SQL aşağıdaki gibidir:

SQL

 SELECT PC.Name AS ProdCat,

	  PS.Name AS SubCat,

	  DATEPART(yy, SOH.OrderDate) AS OrderYear,

	  'Q' + DATENAME(qq, SOH.OrderDate) AS OrderQtr,

     SUM(SOD.UnitPrice * SOD.OrderQty) AS Sales

FROM  Production.ProductSubcategory PS INNER JOIN

     Sales.SalesOrderHeader SOH INNER JOIN

     Sales.SalesOrderDetail SOD ON SOH.SalesOrderID = SOD.SalesOrderID INNER JOIN

     Production.Product P ON SOD.ProductID = P.ProductID ON PS.ProductSubcategoryID = P.ProductSubcategoryID INNER JOIN

     Production.ProductCategory PC ON PS.ProductCategoryID = PC.ProductCategoryID

WHERE  (SOH.OrderDate BETWEEN '1/1/2002' AND '12/31/2003')

GROUP BY DATEPART(yy, SOH.OrderDate), PC.Name, PS.Name, 'Q' + DATENAME(qq, SOH.OrderDate), PS.ProductSubcategoryID
 1. bölümündeki talimata göre bir tablo raporu oluşturun.Tablolu Rapor Oluşturma, Aşağıda gösterildiği gibi. Tablo, pivot tablo için veri kaynağı olacaktır.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. Microsoft Excel’de,Sokmak menü, seçİsim ve sonraTanımlamak.
 2. Bir adı “satış” olarak tanımlayın. Adın aralığı, aşağıda gösterildiği gibi başlık başlığının ilk hücresiyle başlar ve tablo veri satırının son hücresinde biter.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. TıklamakTamam bitirmek için.
 2. Pivot tablo için yeni bir sayfa oluşturun.
 3. itibarenVeri menü, seçPivotTable ve PivotChart Raporu Pivot tablo eklemek için. Bir iletişim kutusu görüntülenir.
 4. SeçmeMicrosoft Office Excel listesi veya veritabanı Veri kaynağı olarak vePivot tablo rapor tipi olarak
 5. TıklamakSonraki devam etmek.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. İletişim kutusunda, yukarıda tanımladığınız adı “satış” olarak girin.
 2. TıklamakSonraki devam etmek.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. TıklamakBitiş.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. Pivot tabloyu Excel’de tasarlayın.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Tasarlanan pivot tablo aşağıda gösterilmiştir.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. Pivot tabloya sağ tıklayın ve seçinTablo Seçenekleri.
 2. Emin olunAçıkken yenile seçildi.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

 1. Raporu kaydedin ve Rapor Sunucusunda yayınlayın.
 2. Raporu Rapor Sunucusundan dışa aktarın. Sonuç aşağıda gösterilmiştir.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin