Teckning

Rita polylinje på sidan

Aspose.Diagram for .NET API låter utvecklare rita en polylinjeform på en sida. För att rita en polylinjeform erbjuder API**DrawPolyline()**metod förDiagramklass. Kodexemplet nedan visar hur man ritar en polylinje i en Visio-ritning.

Rita Bezier på sidan

Aspose.Diagram for .NET API låter utvecklare rita en bezier-form på en sida. För att rita en bezier-form erbjuder API**DrawBezier()metod förDiagram **klass. Kodexemplet nedan visar hur man ritar en bezier i en Visio-ritning.

Rita spline på sidan

Aspose.Diagram for .NET API låter utvecklare rita en splineform på en sida. För att rita en bezier-form erbjuder API**DrawSpline()metod förDiagram **klass. Kodexemplet nedan visar hur man ritar en bezier i en Visio-ritning.