Arbeta med externa datakällor

Redigera SQL Server Data Connection och Refresh Record Sets

Aspose.Diagram API tillåter användare att redigera SQL Server-dataanslutning och uppdatera alla postuppsättningar. För att få in data i Visio-ritningen behöver vi tillgång till SQL Server-data. Se till att databasen inte öppnas i exklusivt läge.

Uppdatera dataanslutning och postuppsättningar

Det är nu ett vanligt fenomen att länka data från Microsoft Visio diagram från externa datakällor. DeDataConnectionCollection klass innehåller alla dataanslutningar.

Programmeringsexempel

Följande kod redigerar en viss dataanslutning och uppdaterar även alla tillgängliga postuppsättningar i Visio diagram.