3D Model'deki tüm shes eshes için Tuild angangent ve Binormal veri

Mesh için Tangangent ve Binormal veri

We PolygonModifier sınıfında iki buildTangentBinormal yöntemi ekledi. One yöntemi Scene sınıf nesnesini bir parametre olarak alır ve diğeri Mesh sınıf nesnesini bu kod örneğinde gösterildiği gibi bir parametre olarak alır: