Generate 07ormal ata ata için 07ll shes eshes of 3D Model

Generate 07ormal ata ata için 07ll shes eshes of 3DS Model

PolygonModifier sınıfı tarafından maruz kalan generhe generate. ormal yöntemi, 3DS dosyasındaki tüm ağlar için normal veri oluşturmak için kullanılabilir. If VertexElementSmoothingGroup element örgüde tanımlandı, üretilen normal veriler VertexElementSmoothingGroup tarafından düzeltildi.

Programming ample ample

Kod örneği 3DS dosyasını yükler, tüm düğümleri ziyaret eder ve tüm ağlar için normal veri oluşturur.