Sphere Radius ile orking

Sphere Radius ile orking

Using Aspose.3D for Java, bir kürenin yarıçapını alabilirsiniz. Radius n yarıçapı almak veya ayarlamak için sipariş, getRadius() ve setRadius() yöntemleri 076. 481 sınıfı kullanabilirsiniz. To, bir kürenin yarıçapını ayarlamak için kod örneğidir.