C# yılında 3D sahnesini yüklerken CancellationToken

3D sahnesini yüklerken CancellationToken

All açık/kaydetme yöntemleri, varsayılan bir değere sahip ekstra bir iptal işlemine sahip olacaktır, böylece bu yöntemleri kullanan kodların derlemek için değiştirilmesine gerek yoktur.

You, C# kod örneğinde C# 3D dosya biçimleri manipülasyonu 076481 481 ile gösterildiği gibi, istediğiniz zaman kaydetme/açık görevi iptal etmek için CancellationTokenSource kullanabilirsiniz: