07mport 3D Scenes ve Contents PDF C# yılında

07pen cene cene from a assassword Protected PDF

Scene sınıfının The Open yöntemi 3D sahnesini PDF dosyasından yüklemeye izin verir. Developers ayrıca 07607481 kod örneğinde gösterildiği gibi 076481 481 sınıfı kullanarak korunan PDFs için şifre uygulayabilir:

Extract All aw aw 3D tents ontents PDF

To PdfFormat sınıfının Extract yöntemi 3D içeriğini PDF dosyasından ayıklamaya izin verir. Developers içerik üzerinden yinelenebilir ve bunları C# kod örneğinde gösterildiği gibi ayrı dosyalara kaydedebilir:

Extract All 3D Scenes ve them ave onları 07upp073D Formats içine

PdfFormat sınıfının The ExtractScene yöntemi 3D dosyasını PDF dosyasından ayıklamaya izin verir. Developers sahneler aracılığıyla yinelenebilir ve bu 076481 481 kod örneğinde gösterildiği gibi desteklenen 076481 481 dosya formatlarında kaydedebilir: