C# yılında PDF yılında 07ave a 3D cene cene

Overview

Tonun makalesi 3D dosyasını PDF formatına C# .NET 076481 481 dosya manipülasyonu ve dönüşüm 076481 481 kullanarak nasıl dönüştürebileceğinizi açıklıyor, önce3D dosyasını Scene nesnesine yükleyinVe sonra PDF formatına kaydedin. It, geniş kapsamlı konuları kapsamaktadır.

  • Convert 3D PDF C#
  • Convert FBX PDF C#
  • Convert STL PDF C#
  • Convert U3D PDF C#
  • Convert OBJ PDF C#

07bir Cylinder ile bir 3D PDF reate ve CAD ptiptimized Lighting ile Shaded stration llustration Mode dered endered

To Scene sınıfının Save yöntemi PDF formatında 3D sahnesini kaydetmeyi sağlar. Developers herhangi bir 3D desteklenen dosyayı yükleyebilir veya yeni bir 076481 481 sahne oluşturabilir, bu C# kod örneğinde gösterildiği gibi PDF formatında bir 076481 481 sahne kaydedebilirsiniz: