Skapa slicer till Excel tabell

Möjliga användningsscenario

En slicer används för att filtrera data snabbt. Den kan användas för att filtrera data både i en tabell eller pivottabell. Microsoft Excel tillåter dig att skapa slicer genom att markera en tabell eller pivottabell och sedan klicka på Infoga > Slicer. Aspose.Cells tillåter också att du skapar slicer med hjälp av Worksheet.Slicers.Add() -metoden.

Skapa skärva till Excel-tabell

Vänligen se det följande provkoden. Den laddar provmappen som innehåller en tabell. Sedan skapar den en slicer baserad på den första kolumnen. Slutligen sparar den arbetsboken i output XLSX format.

Exempelkod