Uppdatera slicer

Möjliga användningsscenario

Om du vill uppdatera slicern i Microsoft Excel, välj eller avmarkera dess objekt, då kommer slicertabellen eller pivottabellen att uppdateras. Använd Slicer.SlicerCache.SlicerCacheItems för att välja eller avmarkera slicerobjekt med Aspose.Cells och ring sedan Slicer.refresh() metoden för att uppdatera slicertabellen eller pivottabellen. 

Uppdatera slicer

Följande provkod laddar in provmappen som innehåller en befintlig slicer. Den avmarkerar den 2:a och 3:e objekten i slicern och uppdaterar slicern. Den sparar sedan arbetsboken som output Excel-fil. Skärmbilden visar effekten av provkoden på den prov Excel-filen. Som du kan se på skärmbilden har uppdateringen av slicern med valda objekt också uppdaterat pivottabellen i enlighet med det valda.

todo:image_alt_text

Exempelkod