Ta bort pivotkoppling

Möjliga användningsscenario

Om du vill avassociera en slicer och en pivottabell i Excel, måste du högerklicka på slicern och välja “Rapportkopplingar…”. I alternativlistan kan du använda kryssrutan. På liknande sätt om du vill avassociera en slicer och pivottabell med Aspose.Cells API programmatiskt, använd Slicer.removePivotConnection(PivotTable pivot)-metoden. Den kommer att avassosciera slicern och pivottabellen.

Ta bort slicer

Följande provkod laddar in provmappen som innehåller en befintlig slicer. Den går igenom slicerna och sedan avassocierar den slicern och pivottabellen. Slutligen sparar den arbetsboken som output Excel-fil.

Exempelkod