Visa eller dölj rullningslister i rubin

Aspose.Cells - Visa eller dölj rullningslister

Döljer rullningslister

För att dölja rullningslister medAspose.Cells Java för Ruby , ringa uppvisa gömmer rullningslister modul.

Ruby kod

 data_dir = File.dirname(File.dirname(File.dirname(__FILE__))) + '/data/'

\# Instantiating a Workbook object by excel file path

workbook = Rjb::import('com.aspose.cells.Workbook').new(data_dir + 'Book1.xls')

\# Hiding the vertical scroll bar of the Excel file

workbook.getSettings().setVScrollBarVisible(false)

\# Hiding the horizontal scroll bar of the Excel file

workbook.getSettings().setHScrollBarVisible(false)

\# Saving the modified Excel file in default (that is Excel 2003) format

workbook.save(data_dir + "output.xls")

puts "Scroll Bars are now hidden, please check the output file."

Göra rullningslister synliga

Gör rullningslister synliga genom att ställa in Workbook-klassens metoder setVerticalScrollBarHidden() eller setHorizontalScrollBarHidden() till true.

Ruby kod

 # Displaying the vertical scroll bar of the Excel file

workbook.getSettings().setVScrollBarVisible(true)

\# Displaying the horizontal scroll bar of the Excel file

workbook.getSettings().setHScrollBarVisible(true)

Ladda ner Running Code

Ladda ner**Visa eller dölj rullningslister (Aspose.Cells)**från någon av nedan nämnda webbplatser för social kodning: