Förhandsvisning av sidbrytning i Ruby

Aspose.Cells - Förhandsgranskning av sidbrytning

För att ställa in kalkylblad till förhandsgranskning av sidbrytning medAspose.Cells Java för Ruby , helt enkelt åberopaPageBreakPreview modul.

Ruby kod

 data_dir = File.dirname(File.dirname(File.dirname(__FILE__))) + '/data/'

\# Instantiating a Workbook object by excel file path

workbook = Rjb::import('com.aspose.cells.Workbook').new(data_dir + 'Book1.xls')

\# Accessing the first worksheet in the Excel file

worksheets = workbook.getWorksheets()

sheet_index = worksheets.add()

worksheet = worksheets.get(sheet_index)

\# Displaying the worksheet in page break preview

worksheet.setPageBreakPreview(true)

\# Saving the modified Excel file in default (that is Excel 2003) format

workbook.save(data_dir + "output.xls")

puts "Set page break preview, please check the output file."

Ladda ner Running Code

Ladda ner**Förhandsgranskning av sidbrytning (Aspose.Cells)**från någon av nedan nämnda webbplatser för social kodning: