Läs CSV Fil med flera kodningar

Aspose.Cells - Läs CSV fil med flera kodningar

Ibland innehåller din CSV-fil flera kodningar (Unicode, ANSI, UTF8, UTF7 etc). Aspose.Cells låter dig ladda sådana CSV-filer och konvertera dem till andra format, till exempel PDF eller XLSX.

Java

 //Set Multi Encoded Property to True

TxtLoadOptions options = new TxtLoadOptions();

options.setMultiEncoded(true);

//Load the CSV file into Workbook

Workbook workbook = new Workbook(dataDir + "MultiEncoded.csv", options);

//Save it in XLSX format

workbook.save(dataDir + "EncodedNewFile_Out.xlsx", SaveFormat.XLSX);

Ladda ner Running Code

Ladda ner provkod