Exportera data från dokument

Contents
[ ]

Aspose.Cells underlättar inte bara sina användare att importera data till kalkylblad från externa datakällor utan låter dem också exportera sina kalkylbladsdata till enDatatabell . Som vi vet detDatatabell är en del av ADO.NET och används för att lagra data. När uppgifterna är lagrade i enDatatabell, den kan användas på vilket sätt som helst enligt användarnas krav.

Exportera data till DataTable (.NET) med Aspose.Cells

Utvecklare kan enkelt exportera sina kalkylbladsdata till ett DataTable-objekt genom att anropa antingen ExportDataTable- eller ExportDataTableAsString-metoden i klassen Cells. Båda metoderna används i olika scenarier, vilka diskuteras mer i detalj nedan.

Det här avsnittet har följande ämnen: