Belgeden Veri Dışa Aktar

Contents
[ ]

Aspose.Cells, kullanıcılarının yalnızca dış veri kaynaklarından çalışsayılarına veri almasına olanak tanımakla kalmaz, aynı zamanda çalışsayı verilerini bir DataTable‘a aktarmalarına da izin verir.

Aspose.Cells Kullanarak Verileri DataTable (.NET)’e Dışa Aktarma

Geliştiriciler, Cells sınıfının ExportDataTable veya ExportDataTableAsString yöntemini çağırarak çalışsayı verilerini bir DataTable nesnesine kolayca dışa aktarabilirler. Her iki yöntem de farklı senaryolarda kullanılır ve daha ayrıntılı olarak aşağıda tartışılmaktadır.

Bu bölümdeki konular şunlardır: