Konvertera Excel till CSV, TSV och Txt

Spara arbetsbok till text eller CSV-format

Ibland vill du konvertera eller spara en arbetsbok med flera kalkylblad till textformat. För textformat (till exempel TXT, TabDelim, CSV, osv.) sparar både Microsoft Excel och Aspose.Cells for Python via .NET som standard endast innehållet i det aktiva kalkylbladet.

Följande kodexempel förklarar hur du sparar en hel arbetsbok i textformat. Ladda den källarbetsbok som kan vara vilken Microsoft Excel- eller OpenOffice-kalkylarksfil som helst (t.ex. XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS osv.) med vilket antal arbetsblad som helst.

När koden körs konverterar den datan i alla arbetsblad i arbetsboken till TXT-format.

Du kan ändra samma exempel för att spara din fil som CSV. Som standard är TxtSaveOptions.separator komma, så ange inte ett separator om du sparar i CSV-format.

Spara textfiler med anpassad separator

Textfiler innehåller kalkyleringsdata utan formatering. Filen är en typ av ren textfil som kan ha anpassade avgränsare mellan sina data.

Fortsatta ämnen