Json

Konvertera Excel-arbetsbok till JSON

Aspose.Cells for Python via .NET API ger stöd för att konvertera kalkylblad till formatet JSON. För att exportera arbetsboken till JSON, godkännSparaFormat.JSON som den andra parametern förArbetsbok.spara metod. Du kan också användaJsonSaveOptions klass för att ange ytterligare inställningar för export av kalkylblad till JSON.

Följande kodexempel visar export av aktivt kalkylblad till Json genom att användaSparaFormat.JSON uppräkningsmedlem. Se koden för att konverterakällfilen tillutgång Json filgenereras av koden för referens.

Förhandsämnen