Förhandsgranska rapport

Contents
[ ]

För att förhandsgranska en rapport:

  1. Klicka på Visa

todo:image_alt_text

i verktygsfältet för Aspose.Cells.Report.Designer.

  1. Ange URLen för rapportservern och klicka på Uppdatera-knappen.

todo:image_alt_text

  1. Välj en rapport och klicka på Förhandsgranska-knappen.

todo:image_alt_text

  1. I dialogrutan anger du rapportparametrarna och väljer filformat för exportering. Klicka på OK-knappen för att exportera rapporten.

todo:image_alt_text