Arbeta med Dyn-Hide Form

Contents
[ ]

Så här döljer du information:

  1. I Microsoft Excel klickar duDyn-Hide på kommandofältet Aspose.Cells. Dialogrutan Dyn-Hide visas.

todo:image_alt_text

  1. Redigera dölj informationen.
  2. KlickLägg till för att lägga till dölj information.

todo:image_alt_text

Det definierade området är dolt från rapporten.

Så här tar du bort göm information:

  1. Välj ett ark från listan över dolda områden i dialogrutan Dyn-Hide.
  2. KlickRadera. Det valda området raderas och visas i rapporten.