Arbete med Dyn Hide Formulär

Contents
[ ]

För att dölja information:

  1. I Microsoft Excel, klicka på Dyn-Hide på Aspose.Cells kommandofält. Dialogrutan Dyn-Hide visas.

todo:image_alt_text

  1. Redigera döljinformationen.
  2. Klicka på Lägg till för att lägga till dold information.

todo:image_alt_text

Det definierade området är dolt från rapporten.

För att ta bort dold information:

  1. Välj en blad från listan över dolda områden i Dyn-Hide-dialogrutan.
  2. Klicka på Ta bort. Det markerade området raderas och visas i rapporten.