Publicera rapport

Contents
[ ]

För att publicera en rapport till rapportservern, följ stegen nedan:

  1. Klicka på Publicera

todo:image_alt_text

i verktygsfältet för Aspose.Cells.Report.Designer och klicka på Ja-knappen för att spara rapporten.

todo:image_alt_text

  1. I dialogrutan anger du URLen för rapportservern och klickar på Uppdatera-knappen.

todo:image_alt_text

  1. Välj en målmapp och ange rapportens namn. Klicka på DataSource Setup-knappen för att ställa in datakällor.

todo:image_alt_text

Dialogrutan DataSource Setup visas.

  1. I dialogrutan anger du datakällinformationen. Klicka på Välj för att välja de delade datakällorna. (Om du behöver dem bör de delade datakällorna vara rapportens främsta datakälla). Klicka på OK-knappen för att slutföra arbetet.

todo:image_alt_text

  1. Klicka på Publicera för att publicera rapporten till rapportservern.

todo:image_alt_text

knappen för att slutföra arbetet.