Använda MSI Installer

Contents
[ ]

Installationsprocess För att installera Aspose.Cells med MSI-installatören:

  1. Välkommen skärmen är den första skärmen i installationen. Klicka på Nästa.

todo:image_alt_text

  1. Läs och acceptera licensavtalet och klicka på Nästa.

todo:image_alt_text

  1. Välj installationsmappen och klicka på Nästa.

todo:image_alt_text

  1. Bekräfta att du vill installera Aspose.Cells for Reporting Services genom att klicka på Installera.

todo:image_alt_text

Installationsframstegen visas på skärmen.

todo:image_alt_text

  1. När installationen är klar, klicka på Slutför för att stänga installatören.

todo:image_alt_text