Yorumun Metin Yönünü Değiştirme

Contents
[ ]

Aspose.Cells bir sağlarShape.setTextDirection()Bir yorum için istenen metin yönünü ayarlama yöntemi.

Aşağıdaki resim, Microsoft Excel’deki biçim ayarlarıyla birlikte yorumu göstermektedir. Çıktı dosyası, aşağıdaki kod segmenti çalıştırıldıktan sonra elde edilir.

Sağdan sola metin yönüyle yorum yapın

yapılacaklar:resim_alternatif_metin