Yorum Metin Rengini Nasıl Değiştirilir

Contents
[ ]

Aspose.Cells, bir yoruma yazı tipi rengi belirlemek için Shape.TextBody özelliği sağlar. Aşağıdaki örnek kod, bir yoruma metin yönü belirlemek için Shape.TextBody özelliğinin kullanımını göstermektedir.

Yukarıdaki kodun çalıştırılmasıyla elde edilen çıktı dosyası referansınız için eklenmiştir.