Üstbilgi ve Altbilgiler

Aspose.Cells - Üstbilgi ve Altbilgi

PageSetup sınıfı, bir çalışma sayfasına bir üst bilgi eklemek için setHeader ve bir çalışma sayfasına bir alt bilgi eklemek için setFooter yöntemini sağlar. Komut dosyası, yukarıda belirtilen tüm yöntemler için bir argüman olarak kullanılır. Üstbilgi veya altbilgi için kullanılacak komut dosyasını temsil eder.

Başlık

Java

 //Obtaining the reference of the PageSetup of the worksheet

PageSetup pageSetup = workbook.getWorksheets().get(0).getPageSetup();

//Setting worksheet name at the left  header

pageSetup.setHeader(0, "&A");

//Setting current date and current time at the central header

//and changing the font of the header

pageSetup.setHeader(1, "&\"Times New Roman,Bold\"&D-&T");

//Setting current file name at the right header and changing the font of the header

pageSetup.setHeader(2, "&\"Times New Roman,Bold\"&12&F");

Altbilgi

Java

 //Setting a string at the left footer and changing the font of the footer

pageSetup.setFooter(0, "Hello World! &\"Courier New\"&14 123");

//Setting picture at the central footer

pageSetup.setFooter(1, "&G");

FileInputStream fis = new FileInputStream("data/footer.png");

byte[]picData = new byte[fis.available()];

fis.read(picData);

pageSetup.setFooterPicture(1, picData);

fis.close();

//Setting the current page number and page count at the right footer

pageSetup.setFooter(2, "&Pof&N");

Apache POI SS - HSSF XSSF - Üst Bilgi ve Alt Bilgi

E-tablolarda başlığı ayarlamak için başlık sınıfı mevcuttur.

Java

 Header header = sheet.getHeader();

header.setCenter("Center Header");

header.setLeft("Left Header");

header.setRight(HSSFHeader.font("Stencil-Normal", "Italic") +

                HSSFHeader.fontSize((short) 16) + "Right w/ Stencil-Normal Italic font and size 16");

Çalışan Kodu İndir

Örnek Kodu İndir