Sidhuvud och sidfötter

Aspose.Cells - Sidhuvud och sidfötter

Klassen PageSetup tillhandahåller metoden setHeader för att lägga till en sidhuvud och setFooter för att lägga till en sidfot i ett kalkylblad. Skriptet används som argument för alla ovan nämnda metoder. Det representerar skriptet som ska användas för sidhuvud eller sidfot.

Rubrik

Java

 //Obtaining the reference of the PageSetup of the worksheet

PageSetup pageSetup = workbook.getWorksheets().get(0).getPageSetup();

//Setting worksheet name at the left  header

pageSetup.setHeader(0, "&A");

//Setting current date and current time at the central header

//and changing the font of the header

pageSetup.setHeader(1, "&\"Times New Roman,Bold\"&D-&T");

//Setting current file name at the right header and changing the font of the header

pageSetup.setHeader(2, "&\"Times New Roman,Bold\"&12&F");

Sidfot

Java

 //Setting a string at the left footer and changing the font of the footer

pageSetup.setFooter(0, "Hello World! &\"Courier New\"&14 123");

//Setting picture at the central footer

pageSetup.setFooter(1, "&G");

FileInputStream fis = new FileInputStream("data/footer.png");

byte[]picData = new byte[fis.available()];

fis.read(picData);

pageSetup.setFooterPicture(1, picData);

fis.close();

//Setting the current page number and page count at the right footer

pageSetup.setFooter(2, "&Pof&N");

Apache POI SS - HSSF XSSF - Sidhuvud och sidfötter

Rubrikklass är tillgänglig för att justera rubrik i kalkylblad.

Java

 Header header = sheet.getHeader();

header.setCenter("Center Header");

header.setLeft("Left Header");

header.setRight(HSSFHeader.font("Stencil-Normal", "Italic") +

                HSSFHeader.fontSize((short) 16) + "Right w/ Stencil-Normal Italic font and size 16");

Ladda ner Running Code

Ladda ner provkod