Apache POI ve Aspose.Cells kullanan Yakınlaştırma Faktörü

Aspose.Cells - Yakınlaştırma Faktörü

Microsoft Excel, kullanıcıların bir çalışma sayfasının yakınlaştırma veya ölçekleme faktörünü ayarlamasına olanak tanıyan bir özellik sağlar. Bu özellik, kullanıcıların çalışma sayfası içeriğini daha küçük veya daha büyük görünümlerde görmelerine yardımcı olur.

Aspose.Cells, bir Microsoft Excel dosyasını temsil eden bir Çalışma Kitabı sınıfı sağlar. Workbook sınıfı, bir Excel dosyasındaki her çalışma sayfasına erişim sağlayan bir WorksheetCollection içerir.

Bir çalışma sayfası, Worksheet sınıfı tarafından temsil edilir. Worksheet sınıfı, çalışma sayfalarını yönetmek için çok çeşitli özellikler ve yöntemler sağlar. Bir çalışma sayfasının yakınlaştırma faktörünü ayarlamak için Worksheet sınıfının setZoom yöntemini kullanın.

Java

 Worksheet worksheet = worksheets.get(0);

//Setting the zoom factor of the worksheet to 75

worksheet.setZoom(75);

Apache POI SS - HSSF XSSF - Yakınlaştırma Faktörü

Apache POI, Sheet.setZoom() yönteminde yakınlaştırma özelliği sağlar.

Java

 Sheet sheet1 = wb.createSheet("new sheet");

sheet1.setZoom(3,4);   // 75 percent magnification

Çalışan Kodu İndir

Örnek Kodu İndir