Paylaşılan Formülün Maksimum Satırını Belirtin

Olası Kullanım Senaryoları

Paylaşılan formülün varsayılan maksimum satır sayısı 64’tür. Herhangi bir sayı olabilir, örneğin 1000 olabilir. Paylaşılan formülün performansı, farklı satır sayısıyla değişir. Bu nedenle, Aspose.Cells,Workbook.Settings.MaxRowsOfSharedFormulapaylaşılan formülün maksimum satırlarını belirtmek için kullanılabilen özellik. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, paylaşılan formülün toplam satırları bundan büyükse, paylaşılan formül birkaç paylaşılan formüle bölünecektir.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Paylaşılan Formülün Maksimum Satırını Belirtin

Aşağıdaki örnek kod,Workbook.Settings.MaxRowsOfSharedFormulaEmlak. Paylaşılan formülün maksimum satır sayısını 5 olarak ayarlar ve paylaşılan formülü 100 satır için D1 hücresine ekler ve şuraya kaydeder:çıktı excel dosyası. Çıktı Excel dosyasının içeriğini çıkarırsanız ve kontrol edersenizsayfa1.xml, yukarıdaki ekran görüntüsünde vurgulandığı gibi, paylaşılan formülün her 5 satırdan sonra bölündüğünü göreceksiniz.

Basit kod