Aspose.Cells'de FormulaText işlevini kullanma

Aspose.Cells’de FormulaText işlevini kullanma

Aşağıdaki örnek kod, kullanımını gösterirformül metni Aspose.Cells ile. Kod önce A1 hücresine bir formül yazar ve ardından formülü kullanarak metni yazdırır.formül metniA2 hücresinde.

Konsol Çıkışı

İşte yukarıdaki örnek kodun konsol çıktısı.

 =SUM(B1:B10)