Süzgeci Güncelleme

Olası Kullanım Senaryoları

Microsoft Excel’de dilimleyiciyi güncellemek istiyorsanız, öğelerini seçin veya bırakın, ardından Aspose.Cells ile dilimleyici öğelerini seçmek veya bırakmak için Slicer.SlicerCache.SlicerCacheItems kullanın ve ardından dilimleyici tablosunu veya özet tabloyu güncellemek için Slicer.refresh() yöntemini çağırın. 

Dilimleyici Güncelleme

Aşağıdaki örnek kod, mevcut bir dilimleyici içeren örnek Excel dosyasını yükler. Dilimleyicinin 2. ve 3. öğelerini seçmez ve dilimleyiciyi günceller. Daha sonra çalışma kitabını çıkış Excel dosyası olarak kaydeder. Aşağıdaki ekran görüntüsü, örnek kodun örnek Excel dosyası üzerindeki etkisini göstermektedir. Ekran görüntüsünde, seçili öğelerle dilimleyiciyi yenilemenin özet tabloyu da uygun bir şekilde güncellediğini görebilirsiniz.

todo:image_alt_text

Örnek Kod